office@skisecondhand.bg
0893314501

Политика на конфиденциалност

Политика на конфиденциалност

Кой сме ние?

Нашият уебсайт е: http://www.skisecondhand.bg, който се притежава от Фирма “ Спорт Експрес“ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Събиране и използване на лични данни:

Дружеството събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение и предоставяне на услугите и стоките. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности.

Всеки път, когато потребител използва интеренет магазина и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, която ви е препратила към нас;
 • IP-адрес;
 • дата и продължителност на достъпа;
 • запитването на потребителя;
 • количеството на прехвърлените данни;
 • информация за браузъра и операционната система, които ползвате;
 • гео локация.

Каква лична информация събираме и защо?

 • За създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и идентифициране на профила Ви: две имена и e-mail адрес;
 • За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, държава, адрес за доставка на поръчаните стоки;
 • При регистрация: две имена, телефон за контакт, e-mail адрес, държава, град, адрес;
 • За издаване на фактура и обработването й – Име на Фирма (имената Ви), адрес за фактура, адрес на доставка, МОЛ и булстат. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

Информация, която събираме ни е необходима:

 • За дейности по управление на електронния ни магазин;
 • За целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на www.skisecondhand.bg на основание сключването на договор;
 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
 • Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
 • За данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни

В допълнение, Вашите данни се обработват  за целите на:

 • Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на www.skisecondhand.bg, на основание легитимния интерес;
 • Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

Употреба на бисквитки (cookies)

За да направим посещенията ви на страницата на www.skisecondhand.bg възможно най-функционални, използваме т.нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск. Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Написаното по-долу има за цел да Ви даде необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме на интернет страницата си. Обръщаме внимание на факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. www.skisecondhand.bg не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Разкриване на вашите лични данни

В дадени случаи  можем да разкриваме определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни, тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които споделяме информация за Вас с трети лица – това са нашите доставчици, ние гарантираме, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – www.skisecondhand.bg,  да разкрие личната Ви информация.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Трансфер в трети страни 

www.skisecondhand.bg не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

Защита на лична информация

www.skisecondhand.bg взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички наши служители на са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служителите ни до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

Съхранение на лична информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за защита на личните данни“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Вашите права във връзка с данните ви

Ако сте предоставили Ваши лични данни на www.skisecondhand.bg Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на www.skisecondhand.bg;
 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на www.skisecondhand.bg, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.